Typy katalogow

Typy katalogow

Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów katalogów dostępnych w sieci. Zanim jednak je przybliżymy, kilka słów na temat tego czym w zasadzie jest katalog. Otóż jako katalog www rozumie się zbiór rozmaitych stron www, ale przeważnie nie są to adresy przypadkowe, co głównie kategoryzowane zestawienia stron internetowych. Pieczę nad katalogiem – jego tworzeniem oraz treścią ma bezpośrednio człowiek, co podnosi wartość takowych zbiorów. W praktyce do katalogu dodawane są strony czy adresy jakie są podzielone, uporządkowane tematycznie. Wśród najpopularniejszych rodzajów katalogów warto wyróżnić katalogi globalne, regionalne, tematyczne, ogólne czyli inaczej wielote matyczne, spisy, listy katalogów.

Artykuł dzięki: